Rozhledna na Plešivci
Lyžování

Mariánská  »  Historie  ● 

Bývalý klášter na Mariánské v roce 1920
Věřilo se, že se tu poutě konaly již před reformací a r. 1691 byla kaple jen obnovena. Již století předtím tu byl dřevěný kostelík, jehož zasvěcení slovanskému světci Vojtěchovi může dokazovat, že pochází ještě z doby před německou kolonizací – snad byl založen blahoslaveným Hroznatou, majitelem Hroznětína. Chebský humanista Paul Niavis r. 1490 vypráví, že slyšel vyprávět o tomto kostelíku a o poustevníku jménem Jan Niavis, který žil ve druhé polovině 15. století. Byl prý i básníkem. Svědectví potvrzuje i protestantský pastor v Jáchymově, učený Mathesius. Podle něho prý Niavis předpověděl rozvoj hutnictví a založení hornického města Mariasorg – Mariánská byla jedním z nejznámějších míst v Čechách. Stavba kamenného kostela byla dokončena až roku 1699 (vysvěcený 8.září 1669) a Mariánská se stává poutním místem nejvyšší časti Krušných hor. Roku 1710 se u kostela usazuje poustevník Eusebius Kolitsch z Hřebečné, který tu byl 30.května 1728 ve své poustevně přepaden loupežníky a upálen. Jáchymovská rada nechala v roce 1730 postavit u kostela hostinec a dřevěný útulek pro poutníky. Císařským diplomem z 19. ledna 1754 byl kostel Panny Marie propůjčen kapucínům k vykonávání bohoslužby a pak také zařazen do stavby klášterní. Téhož roku z podnětu jáchymovského měšťana Felixe Grimma povoleno postavit na Mariánské malý kapucínský horský klášter a další kostel klášterní. Stavby byly ukončeny v roce 1765. Věžičku na kostele Panny Marie vyzdvihl roku 1781 Tadeáš Schmidt z Jáchymova (pod dnešním sociálním ústavem). V roce 1847 měla Mariánská 16 domů a 119 obyvatel, v roce 1930 21 domů a 135 obyvatel. V 50 letech se Jáchymovsko proměnilo v jeden pracovní lágr, uranovou rudu těžily tisíce politických vězňů v nelidských podmínkách. Ještě dnes najdeme e vězeňské domy v místech bývalých dolů s příhodnými názvy Rovnost, Svornost, Bratrství v lesích ruiny připomínající ona krutá léta. Až počátkem 60. let po vytěžení uranu byly tábory zrušeny. Pracovní tábor na Mariánské byl převážnou dobu svého trvání určen pro vězně s kratší dobou trestu. Pověstnou ovšem byly zdejší vyšetřovny v podzemí bývalého kláštera. V roce 1965 byl klášter demolován a v roce 1987 František kardinál Tomášek udělil statut tohoto zaniklého poutního místa děkanskému kostelu sv.Jáchyma v Jáchymově, kde se uchovává historická milostná soška Panny Marie z Mariasorgu – Mariánské. Na Mariánské bylo vybudováno provizorní sídliště pro horníky, protože doly ,například Dadam, Eva, Eduard, byly v nejbližším okolí. Po roce 1958 se většina horníků odstěhovala do nového sídliště v Ostrově nad Ohří a jednotlivé domky byly postupně předávány pro rekreační účely. Z bývalých kasáren SNB byl zřízen v roce 1962 Ústav sociální péče. Dnes je toto kdysi slavné místo oblíbeným centrem turistiky a lyžování.
 
1  2

 

Zaniklé obce - historie Mariánská

Mariánská - mapka
Ubytování
Krušné hory
počasí
turistická známka
 
Krušné hory, Dovolená, Hotely, Goji, Benzi, Energy TOPlist    Copyright © leden 2020    KONTAKT