Rozhledna na Plešivci
Lyžování

Mariánská  »  Historie  ● 

(Maria Sorg) Mariánská

Dnešní rekreační středisko Mariánská připomíná se kolem r.1465, tedy ještě před založením Jáchymova, pod názvem Sorg, tj. v překladu péče, pečovat, starat se nebo dbát.

V této době zde žil poustevník Jan Niavis (Sněhule), který měl svou poustevnu u kaple sv.Albrechta na Vlčím hřbetu (zalesněný vrch nad Mariánskou, 902m n.m). Tento maje zřejmě podrobnou znalost okolí prorokoval, že v těchto místech vznikne bohaté a slavné horní město, které později upadne, ale vzkřísí se zase k nové slávě. Toto proroctví bylo r. 1516 podnětem k tomu, aby hrabě Štěpán Šlik založil na troskách osady Konradsgrunu svobodné město Jáchymov.

Z propagačních důvodů (aby získali potřebný kapitál) uspořádali v roce 1521 hrabata Šlikové na Sorgu velké střelecké závody, jejichž se zúčastnili střelci z mnoha měst. Vítězem se stal hodinář Benedick z Augsburgu, který jako první cenu získal 100 zlatých.

Dne 15. ledna 1530 uzavírají hrabata Šlikové s městem Jáchymovem a jáchymovským hornictvem havířskou smlouvu, podle které postoupili městu Jáchymovu lesy na Sorgu s podmínkou, že z nich bude poskytováno potřebné dřevo na doly. Výjimku tvořily lesy na Vlčím hřbetu a hoře Oldřišské, které si vyhradili pro zásobování svého hradu Freudensteinu (dnes Šlikova věž nad Jáchymovem).

V době rozkvětu města Jáchymova v 1. pol. 16. stol. vzniklo na Sorgu několik dvorů, které Jáchymov zásobovaly masem, jako byl statek Volfa Quingensteina, statek Ziegendorferův a několik statků šlikovských. Střelecké závody na Sorgu byly znovu pořádány v roce 1557. Podle královského privilegia Ferdinada I. je Sorg podroben pravomoci Jáchymova – jeho radě, cáchovny na dolech však královskému hormistrovi.

V době třicetileté války Sorg značně zpustl a po válce r.1656 byly tu jen dvě selské chalupy, jejichž majitelé se živili nádenictvím. Také jáchymovské stříbrné doly třicetiletou válkou značně utrpěly a koncem 17. stol. se dolovalo jen v nepatrném rozsahu. V té době si jáchymovský městský tesař Hans Schmidt, štajgr nad štolami Salomon Muller a kostelník Hans Shuldes vzpomněli na proroctví Niavisovo a rozhodli se postavit na místě , kde stávala jeho poustevna kapli Panny Marie s prosbou, aby se vrátila sláva jáchymovskému hornictví.

Nejprve tu byla r.1691 postavena prozatímní dřevěná kaple a současně zažádáno, aby se osada směla nazývat Maria Sorg. V kapli byl umístěn obraz, který později získal pověst milostného obrazu, při němž se děly zázraky. V Jáchymově je zaznamenána pouť většího rozsahu již 2. července 1694 z Jáchymova na Maria Sorg.
 
1  2

 

Historie - Mariánská

 

Mariánská - mapka
Ubytování
Krušné hory
počasí
turistická známka
 
Krušné hory, Dovolená, Hotely, České hory, E-shop, Zdraví TOPlist    Copyright © leden 2020    KONTAKT