Rozhledna na Plešivci
Lyžování

Mariánská  »  Zápis objektu  ● 

Podmínky

1. Úvod

Provozovatelem internetového serveru (domeny) www.marianska.cz (dále jen "domena") je BWIT.cz, s.r.o. (dále jen "provozovatel").

2. Informace

Tato domena je určena především pro prezentaci ubytování a ubytovacích zařízení v České republice. Veškeré údaje na této domeně mají pouze informativní charakter a provozovatel nezodpovídá a neručí za správnost, aktuálnost a úplnost zveřejněných informací.
Provozovatel se zavazuje k průběžné kontrole obsahu zveřejněných informací a vyhrazuje si právo na odstranění obsahu bez předchozího upozornění.
Všechny služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Každý uživatel odpovídá za údaje, které vkládá na server, tzn. informace o ubytovacím zařízení, ceníky, fotografie.

3. Registrace

Zaregistrování nového uživatele je bezplatná a dobrovolná na základě souhlasu s podmínkami.
Nově registrovaný uživatel svou registrací potvrzuje souhlas se zasíláním elektronických obchodních nabídek různého charakteru na svou uvedenou emailovou adresu.
Nově registrovaný uživatel se zavazuje k pravdivému vyplnění registračního formuláře, v opačném případě bude tato registrace zablokována a následně stornována.
Nový registrovaný uživatel si za své přihlašovací údaje ručí sám. Je zakázáno předávat tyto údaje třetím osobám.
Odsouhlasením podmínek je objednávka uzavřena.
Vyplnění údajů o samotném ubytovacím zařízení se registrovaný zavazuje k úplnému a pravdivému vyplnění.
Fotografie a přílohy se musí jednoznačně vztahovat k prezentovanému ubytovacímu zařízení.
Odkazy se záměrem prezentovat jiné servery obdobného zaměření a obsahu je bez souhlasu zakázáno. V případě zájmu odkazovat prezentaci na jinou domenu je možnost po odsouhlasení a to formou placeného odkazu.

4. Ceník

I. Prezentace je zpoplatněna ročním paušálním poplatkem 2400,- Kč.
Zvýhodněná prezentace TIP titulní strana 100,- Kč za jeden měsíc.
Objednání zápisu do serveru je na období jednoho roku. Výpovědní lhůta jsou dva měsíce před ukončením smluvního ujednání. Jestliže žádná ze smluvních stran smlouvu nevypoví, pokračuje objednaná služba také v dalším kalendářním období.

5. Není dovoleno

Provádět zápis zařízení jiného charakteru, nežli ubytovacího, včetně informací a fotografií.
Propagovat zboží a služby obdobného charakteru, veškerých informací a fotografií.
Porušování autorských práv na vložené fotografie, články, texty a využívání k prezentaci podklady a data podléhající autorským právům.
Provádět nepodložené hodnocení ubytovacího zařízení a škodit tak jinému ubytovacímu subjektu.
Vkládat snímky, texty nebo i jinak erotickou tematiku prezentovat.
Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení registrace, popř. prezentovaného ubytovacího zařízení v případě prokazatelného porušení provozních podmínek serveru.

6. Ručení

Provozovatel domeny v žádném případě neručí a neodpovídá za škody přímé či nepřímé jakéhokoliv druhu, způsobené provozem domeny.
Každý registrovaný uživatel užívá služeb pouze jen na vlastní riziko a odpovědnost.
Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost vložených ubytovacích zařízení a případných vložených hypertextových odkazů.
Provozovatel si vyhrazuje právo na monitorování jakékoliv části serveru, včetně interních komunikací mezi jednotlivými účastníky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu, blokaci, popř. úplné vyřazení ubytovacího zařízení, které nesplňuje podmínky prezentace, nebo jiným způsobem poškozuje provozovatele, popř. jiného uživatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo na úplné zrušení, popř. blokaci registrace uživatele při zjevném porušení podmínek prezentace, popř. za chování porušující dobré mravy.
Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje registrace uživatele orgánům činným v trestním řízení.
Provozovatel serveru pouze zajišťuje zprostředkování prezentace ubytovacích zařízení a nepřebírá zodpovědnost za vložené informace, fotografie a legálnost.

7. Provoz a omezení

Provozovatel si vyhrazuje výhradní právo na údržbu systému a tím spojené omezení, popř. přerušení provozu serveru na dobu potřebně nutnou bez předchozího upozornění. Stejně tak je provozovatel oprávněn omezit, popř. zcela přerušit provoz v případě řešení a odstraňování technický problémů.

8. Ochrana údajů

Při nové registraci uživatele jsou vyžadovány některé identifikační a adresní údaje. Tyto údaje jsou vyžadovány z důvodu zlepšení identifikace registrovaných uživatelů, zkvalitnění a zvýšení důvěryhodnosti celého systému domeny.
Údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou oficiálních žádostí orgánů vyplývajícího ze zákona ČR. Provozovatel domeny zaručuje plnou ochranu těchto údajů před zneužitím.
Využíváním služeb v systému souhlasíte se shromažďováním některých identifikačních údajů. Provozovatel prohlašuje, že provedl oznámení na Úřadu ochrany osobních údajů o zpracování těchto identifikačních dat. Je registrován ve veřejném registru zpracování osobních údajů pod registračním číslem.

9. Práva autorská

Je zakázáno další šíření, nebo kopírování obsahu serveru, nebo jakékoliv jeho části elektronickou nebo písemnou formou bez souhlasu provozovatele.
Je zakázáno pro svou prezentaci využívat texty, fotografie, přílohy vytvořené jinými uživateli, popř. zveřejňovat obdobné materiály z jiných serverů.
Jsou zakázány jakékoliv zásahy, popř. úpravy technických či programových částí systému.

 

Dne: 13.02.2017 Mariánská
Mariánská - mapka
Ubytování
Krušné hory
počasí
turistická známka
 
Krušné hory, Dovolená, Hotely, České hory, E-shop, Zdraví TOPlist    Copyright © leden 2020    KONTAKT